Nasi Pracownicy

 
Każdego dnia pracownicy Teva wnoszą swój wkład w poprawę stanu zdrowia setek milionów pacjentów na całym świecie. To dzięki ich zaangażowaniu możemy odnosić sukcesy.
 
 Jesteśmy przekonani o tym, że to właśnie nasi ludzie są potencjałem i przyszłością naszej firmy.

Pracownicy mają kluczowe znaczenie dla powodzenia naszej misji. Staramy się rekrutować osoby ambitne, kompetentne, utalentowane w różnych dziedzinach, a jednocześnie nieustannie budować kulturę profesjonalizmu i promować wartości, dzięki którym Teva jest doskonałym miejscem pracy. Jesteśmy dumni z naszego nieustannego dążenia do rozwoju pracowników oraz tworzenia środowiska pracy sprzyjającego różnorodności i integracji, gwarantującego bezpieczeństwo i zdrowie.  

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to jeden z fundamentów naszej działalności operacyjnej. Globalny system zarządzania ochroną środowiska, zdrowia i bezpieczeństwem pracy (EHS) w Teva wyznacza nam standardy, które staramy się utrzymywać we wszystkich naszych zakładach.

 

Wspieramy i promujemy zdrowy styl życia wśród wszystkich naszych pracowników i ich rodzin. W 2012 zainicjowaliśmy kompleksowy program promocji zdrowia, który stanowi uzupełnienie naszych dotychczasowych działań na rzecz zdrowego stylu życia. Od Izraela po Stany Zjednoczone, Niemcy i Węgry, pomagamy naszym pracownikom dbać o zdrowie organizując badania przesiewowe, szczepienia, warsztaty zdrowia i wiele innych inicjatyw.  

 

Teva staje się firmą coraz bardziej globalną i musi brać pod uwagę różnorodne perspektywy.   Uważamy różnorodność za naszą zaletę, z której czerpiemy siłę. W najbliższej przyszłości, ogłosimy i będziemy wdrażać nową strategię różnorodności, aby jeszcze mocniej wspierać różne grupy pracowników poprzez udoskonalone kanały komunikacji, ofertę edukacyjną oraz powołanie liderów do spraw integracji i różnorodności.

 

W Teva, rozwój pracowników jest traktowany jako wspólne zadanie pracowników, kierowników i całej organizacji. Oferujemy szeroką gamę możliwości rozwoju kompetencji zawodowych przez pracowników. W 2013 roku zaczęliśmy pracę nad tworzeniem fundamentów nowego, globalnego podejścia do szkoleń i rozwoju, które będzie bardziej efektywnie wspierać naszą strategię biznesową.