Nasi Pacjenci

 Kiedy ponad sto lat temu powstawała Teva, naszym celem było zapewnienie pacjentom dostępu
do skutecznych leków po przystępnych cenach.
 
Obecnie, gdy po latach nieustannego rozwoju jesteśmy jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie, nasze oddanie i zobowiązanie wobec pacjentów pozostaje niezmienne. 

Dostęp do leków

Promowanie większej dostępności leków to jeden z filarów zorientowanej na pacjenta misji Teva. Podejmujemy liczne działania, aby pomóc milionom ludzi na świecie w uzyskaniu dostępu do przystępnych cenowo leków. Nasze leki generyczne to efektywne kosztowo preparaty stosowane w leczeniu najpowszechniejszych chorób występujących w rozwiniętych krajach świata. Dzięki dokonywanym przez naszą firmę darowiznom leków, pacjenci  na całym świecie uzyskują możliwość leczenia. W 2012 roku, przekazaliśmy bezpłatnie produkty, sprzęt i usługi o łącznej wartości 71 mln USD na potrzeby społecznych programów ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii, krajach bałtyckich i innych państwach. Pracujemy również nad nowymi środkami farmaceutycznymi, aby zapewnić mieszkańcom krajów rozwijających się dostęp do krytycznych leków za przystępną cenę. Rok później (w 2013), na potrzeby tych samych programów ochrony zdrowia Teva przekazała darowizny w postaci produktów, sprzętu i usług na łączną kwotę blisko 62 milionów USD.
 
Aby dodatkowo wzmocnić nasze działania na rzecz zwiększania dostępności leków, w roku 2012 Teva utworzyła jednostkę o nazwie Institutional and Community Affairs, której zadaniem jest koordynowanie prac na rzecz upowszechniania dostępu do leków oraz innych globalnych inicjatyw o charakterze społecznym.
 
Rok później, w  2013 Teva utworzyła Globalny Program Opieki Zdrowotnej (Global Public Health Program) w ramach globalnego Działu Badań i Rozwoju. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, stworzona specjalnie na potrzeby rozwiązywania globalnych problemów zdrowotnych. Celami programu są:
- Tworzenie, produkcja i dystrybucja leków ratujących życie;
- Tworzenie nowych preparatów, aby umożliwić dostęp do skutecznych leków w przystępnej cenie w krajach rozwijających się;
-  Wspieranie budowania (potencjału) sektora ochrony zdrowia krajów rozwijających się, poprzez dzielenie się „know-how” oraz angażowanie wolontariuszy Teva.
- Formułowanie odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania i zagrożenia sektora ochrony zdrowia, we współpracy ze społecznościami zdrowia publicznego.

 

 

Aby poznać działania lokalne Teva w Polsce, mające na celu zwiększenie dostępu do leków czytaj naszą broszurę dot. społecznej odpowiedzialności biznesu Teva >>

Współpraca z pacjentami

Współpraca z pacjentami

Działania Teva adresowane do pacjentów wykraczają poza naszą działalność biznesową. Współpracujemy z ponad 50 organizacjami pacjentów i stowarzyszeniami zawodowymi na całym świecie, wspierając przeszło 220 programów promujących zdrowie pacjentów.

Teva zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe inicjatyw w wielu różnych obszarach terapeutycznych. Z wybranymi partnerami, zakres współpracy obejmuje również wymianę informacji, utrzymywanie regularnych kontaktów, monitorowanie prac nad politykami oraz generowanie rozwiązań.

 

Aby poznać działania lokalne Teva w Polsce, dotyczące współpracy z pacjentami, przejdź do zakładki: "Programy dla pacjentów" >>