Leczenie przeciwbólowe, a choroba nowotworowa

 
Teva wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Paliatywnej przygotowała Kampanię promującą leczenie przeciwbólowe w chorobie nowotworowej. Jej celem jest edukacja pacjentów i lekarzy dotycząca  bólu w chorobie nowotworowej oraz walka z opioidofobią wśród pacjentów i ich rodzin. 
 
 
 

Akademia Wiedzy Teva

 
Akademia Wiedzy Teva to portal stworzony specjalnie dla farmaceutów, którzy chcą zgłębić tajniki swojej wiedzy. Aby wzbogacić swój warsztat zawodowy, bądź poznać gamę produktów Teva wystarczy wejść na stronę i zarejestrować się!
 

Twoje odpowiedniki leków

 
Osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Radzimy jak taniej kupować leki na receptę. 
  

Pen Ovaleap - informacje dla aptek 

Jeśli chcesz zamówić wstrzykiwacz Pen Ovaleap, kliknij tutaj >>
 

Konferencje dla lekarzy

 
Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze  - uprzejmie informujemy, że Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o nadal wyraża wolę udzielania wsparcia finansowego lekarzom zaangażowanym w podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez m.in. uczestnictwo w krajowych  i zagranicznych konferencjach naukowych. To co ulega zmianie to sposób zgłaszania przez lekarzy chęci uczestnictwa w konferencji oraz zasady kwalifikacji i wyboru finalnej grupy uczestników.
 
Lekarze chcący złożyć aplikację na sponsorowanie ich uczestnictwa w konferencji naukowej powinni skorzystać z niniejszego linku www.konferencjeteva.pl a następnie wybrać odpowiednią konferencję i wypełnić elektroniczny formularz aplikacji który zostanie następnie rozpatrzony przez Dział Medyczny TEVA. O wyniku kwalifikacji każda osoba zostanie powiadomiona odrębnym mailem. Dodatkowo, osoby które zostaną zakwalifikowane na daną konferencję otrzymają pocztą elektroniczną wzory umów sponsoringowych z prośbą o ich wypełnienie a następnie odesłanie zwykłą pocztą do Działu Medycznego TEVA we wskazanym terminie.
 
Brak odesłania umów we wskazanym terminie automatycznie  zwalnia TEVA z dotrzymania warunków umowy sponsoringowej oraz pozbawia Państwa wszelkich roszczeń w stosunku do TEVA związanych z brakiem Państwa uczestnictwa w konferencji.
 
Z poważaniem
Dział Medyczny / Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o
 
 
 
 
 
 
 
 

Teva poleca

 
Strona "Mój Dzień" - Przewodnik przez życie z rakiem. Źródło sprawdzonej wiedzy i szerokiego wsparcia.