Prezentowana tu polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych, które użytkownicy mogą podać w trakcie korzystania
  z Serwisu. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią Polityki Prywatności, w tym zasadami stosowania techniki cookies przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek swoich danych.

   

   

  Polityka prywatności

  Witamy na stronach www.teva.pl. Niniejszy serwis informacyjny (dalej: „Serwis”), został przygotowany przez Teva Pharmaceuticals Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-113, ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954, wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł (dalej: „Teva”).
   
  Prezentowana tu polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystania i udostępniania danych, które użytkownicy mogą podać w trakcie korzystania z Serwisu. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią Polityki Prywatności, w tym zasadami stosowania techniki cookies przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek swoich danych. Informujemy, że dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej otrzymywane za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego są zabezpieczone protokołem kryptograficznym SSL. Wpisane podczas kontaktu on-line dane, będą wykorzystywane przez Teva wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w formularzu kontaktu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   
  Gromadzenie danych. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informację o błędach realizowanych przez protokół HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika („referer link”), informacje o przeglądarce użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.teva.pl lub cookies o charakterze osobowym. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
   
  Wykorzystywanie danych. Zebrane pliki z logami są przechowywane jako materiał pomocniczy służący wyłącznie do administrowania Serwisem. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, na którym umieszczony jest Serwis. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
   
  Bierne zbieranie informacji. W trakcie poruszania się użytkownika po witrynie internetowej Serwisu mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez użytkownika) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. „clickstream data”). Przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik automatycznie przekazuje do Serwisu niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej poprzednio przez użytkownika, adres IP oraz wersję przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez użytkownika. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z komputera użytkownika za pośrednictwem plików cookies oraz znaczników internetowych („Internet tags”) lub sygnalizatorów www. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała o przesyłaniu pliku „cookie”, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.
   
  Pliki cookies. Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.07.2002 r. (z późn. zmianami) dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r, Nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami). Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m. in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
   
  Cel stosowania plików cookies. Serwis stosuje "cookies" jedynie w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. "Cookies" jest informacją zapisywaną w postaci pliku tekstowego przez serwer WWW na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookies wykorzystywane są, w celu poprawy jakości działania Serwisu, a w szczególności aby zapewnić:
  • utrzymanie sesji użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji użytkownika;
  • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
  • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
  • bezpieczeństwo użytkownika (uwierzytelnienie w ramach Serwisu);
  • optymalne korzystanie z Serwisu przez użytkownika (rozpoznanie urządzenia użytkownika);
  • dostosowanie treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb użytkownika;
  • analizę działania Serwisu oraz tworzenie statystyk korzystania z Serwisu.
   
  Możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania plików cookies przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania plików cookies poprzez zmianę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmian należy dokonać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pasku narzędzi danej przeglądarki. Zakres dokonanych zmian w ustawieniach przeglądarki może wpływać na brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych.
   
  Korzystanie z Serwisu. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację przez użytkownika warunków niniejszej Polityki Prywatności. Wypełnienie formularza rejestracji oznacza zgodę użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Teva w celu przekazywania materiałów informacyjnych i marketingowych, a także odrębną zgodę tego użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   
  Dostęp do danych, ich poprawianie i usuwanie. Aby uściślić, uaktualnić bądź uzupełnić dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, prosimy skontaktować się z nami w sposób podany poniżej, a my podejmiemy właściwe działania mające na celu zaktualizowanie lub skorygowanie wszelkich posiadanych przez nas informacji tego typu lub usunięcie danych użytkownika z naszej listy kontaktów.
   
  Bezpieczeństwo. Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez użytkownika do naszej witryny m.in. poprzez zastosowanie protokołu SSL oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.
   
  Linki do innych witryn internetowych. Niniejsza witryna może zawierać linki lub odsyłacze do innych witryn internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zalecane jest każdorazowe zapoznawanie się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.
   
  Zmiany w polityce prywatności. Administrator Serwisu będzie informował o zmianach w Polityce Prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w Serwisie www.teva.pl. Niniejsza Polityka prywatności i cookies została zaktualizowana w dniu 1 stycznia 2016 r.