Contact Us

  Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
  ul. Emilii Plater 53
  00-113 Warszawa
  Adres korespondencyjny:
  ul. Osmańska 12
  02-823 Warszawa
  tel: +48 22 345 93 00
  faks: +48 22 345 93 01
  e-mail: teva.polska@teva.pl
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115
  Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł
  (wpłacony w całości)
   
  Teva Operations Poland sp. z o.o.
  ul. Emilii Plater 53
  00-113 Warszawa
  Adres korespondencyjny biura i fabryki w Krakowie:
  ul. Mogilska 80
  31-546 Kraków
  tel: +48 12 617 80 00
  faks: +48 12 411 10 47
  e-mail: krakow@teva.pl
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  KRS NR 0000070048, NIP: 951-15-88-683, Regon 012230311
  Wysokość kapitału zakładowego 22 000 000,00 zł
  (wpłacony w całości)
   

   Formularz kontaktowy