sierpień 03 2016 « Wróć
Przejęcie jest ważnym elementem realizacji strategii  Teva, otwiera przed firmą nowe możliwości w dziedzinie leków generycznych i specjalistycznych, umożliwia  pomaganie 200 mln ludzi, każdego dnia.
Jerozolima, 2 sierpnia, 2016 – Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) i Allergan plc (NYSE: AGN)  ogłosiły sfinalizowanie przejęcia przez Teva biznesu generycznego firmy Allergan (“Actavis Generics”).
 
To strategiczne przejęcie prowadzi do połączenia dwóch wiodących biznesów generycznych o wzajemnie uzupełniających się mocnych stronach, zasobach badawczo-rozwojowych, portfolio produktów już dostępnych oraz w fazie rozwoju, zasięgach geograficznych, sieciach operacyjnych oraz kulturach. W rezultacie powstaje znacznie silniejsza i bardziej konkurencyjna Teva, gotowa do szybszego rozwoju na zmieniającym się globalnym rynku i do wykorzystywania szans, które oferuje rynek globalny oraz amerykański rynek leków generycznych, poprzez dostarczanie najwyższej jakości leków generycznych po najbardziej przystępnych cenach, tworząc wartość dodaną dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej oraz inwestorów na całym świecie.”
 
Transakcja przejęcia Actavis Generics następuje w czasie kiedy Teva jest mocniejsza niż kiedykolwiek, zarówno w obszarze leków generycznych jak i specjalistycznych,” powiedział Erez Vigodman, Prezes i CEO Teva. „Dzięki przejęciu Actavis Generics tworzymy nową firmę Teva, o silnych fundamentach, znacznie lepszym profilu finansowym, zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków, wspieranych przez potężną bazę produktów w rozwoju-  zarówno w obszarze specjalistycznym jak i generycznym. Oczekujemy, że taka platforma będzie generowała wieloletni wzrost, zarówno w obszarze przychodów jak i zysku oraz będzie źródłem znacznych przepływów środków pieniężnych.
 
Kontynuując swoją wypowiedź, Erez Vigodman stwierdził „Jesteśmy pewni, ze możemy osiągnąć w wyniku przejęcia prognozowane efekty synergii  i wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy, a  także szybko  zintegrować Actavis Generics z organizacją Teva. Ponadto, dzięki silniejszemu profilowi finansowemu jaki zyskamy w wyniku transakcji, znajdziemy się w jeszcze lepszej pozycji, aby czerpać korzyści  z potencjału badań i rozwoju Teva, aby wzmocnić wzrost przychodów oraz rozszerzyć portfolio w ramach całego biznesu. Silne, połączone przepływy pieniężne pozwolą na szybkie zmniejszenie zadłużenia i dadzą nam możliwość dalszej alokacji kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju naszych leków specjalistycznych w fazie rozwoju, portfolio produktowego oraz zwiększenia zysku udziałowców”.
 
W wyniku dokonanego przejęcia Teva posiada obecnie blisko 338 zgłoszeń leków do rejestracji oczekujących zatwierdzenia przez FDA i jest liderem pod względem  potencjalnych pierwszych rejestracji leków na rynku amerykańskim, których liczba wynosi aktualnie około 115. W Europie, po zbyciu wymaganych aktywów, Teva będzie miała portfolio produktów w fazie rozwoju pozwalające na 5000 wprowadzeń. Na rynkach rosnących, obejmujących Azję, Afrykę, Amerykę Łacińską, Bliski Wschód, Rosję i kraje WNP, 600 zgłoszeń oczekuje obecnie zatwierdzenia. W skali globalnej Teva planuje wprowadzenie 1500 leków generycznych w 2017 roku.
Produkty Teva wygenerowały blisko 215 miliardów USD oszczędności dla amerykańskiego systemu ochrony zdrowia w ciągu ostatni 10 lat. Dzięki finalizowanemu przejęciu suma ta będzie się zwiększać
 
Zwiększony globalny zasięg
 
Przejęcie firmy Actavis Generics zapewni Teva większe możliwości prowadzenia działalności biznesowej w skali międzynarodowej, stwarzając okazję do istotnego wzmocnienia struktur sprzedaży oraz badań i rozwoju w skali całego świata. Oferując dostęp do największego na świecie wyboru leków – ponad 1800 leków dostępny w formie ponad 16 000 różnych preparatów - Teva jest teraz obecna na 80 rynkach świata, w tym na 40  spośród z nich należy do czołowej trójki liderów rynkowych.
 
Najważniejsze dane finansowe
 
Synergie kosztowe i oszczędności podatkowe oczekiwane przez Teva sięgną do końca 2019 roku  blisko 1,4 mld USD i zostaną osiągnięte dzięki wyeliminowaniu powielających się działań oraz nieefektywności w skali globalnej oraz dzięki osiągniętym korzyściom skali.
 
Firma Allergan plc otrzymała 33,43 mld USD w gotówce i około 100 milionów akcji Teva.
Silny, połączony zespół zarządzający na całym świecie oraz pracownicy z ogromnym doświadczeniem we wszystkich obszarach działalności biznesowej
 
Obie firmy posiadają zbliżone kultury i strategie, a Teva stawia sobie za cel jak najlepsze wykorzystanie kompetencji i talentów dostępnych w obu firmach. Połączony, rozszerzony zespół kadry kierowniczej najwyższego szczebla składa się zarówno z liderów firmy Teva jak i Actavis.  Jego struktura ma na celu optymalne wykorzystanie kompetencji zarządczych  obu organizacji, aby umożliwić nowopowstałej firmie maksymalne wykorzystanie potencjału wynikającego ze zwiększonego zasięgu działalności handlowej  oraz dalsze umacnianie się Teva na pozycji światowego lidera branży leków generycznych. Dysponując taką strukturą od pierwszego dnia po połączeniu, firma znajduje się od razu na pozycji umożliwiającej jej maksymalizację wzrostu wszystkich biznesów na całym świecie.  
 
Integracja operacyjna i gotowość do działania
 
Od dnia ogłoszenia informacji o podpisaniu umowy o przejęciu w lipcu 2015 roku, zespoły integracyjne w firmach Teva i Actavis Generics intensywnie pracowały nad stworzeniem planu integracji obu organizacji gwarantującego, że połączona firma będzie w stanie kontynuować działalność operacyjną natychmiast po sfinalizowaniu transakcji. Dzięki tym działaniom, Teva zacznie czerpać korzyści z przejęcia Actavis Generics od pierwszego dnia.
 
Połączenie w Polsce
 
Na polskim rynku transakcja będzie skutkować połączeniem firm Teva Pharmaceuticals Polska i Actavis Polska oraz umocnieniem pozycji Teva wśród pierwszej trójki liderów krajowego rynku farmaceutycznego, z portfelem produktów zawierającym ponad 700 wysokiej jakości leków stosowanych przez pacjentów w takich obszarach terapeutycznych jak kardiologia, choroby układu oddechowego, ośrodkowy układ nerwowy, leczenie bólu w chorobach onkologicznych, zdrowie kobiet oraz produktów wykorzystywanych w leczeniu objawów przeziębienia i grypy. Połączona firma będzie oferować zarówno refundowane i nierefundowane leki na receptę, a także produkty lecznicze dostępne bez recepty i suplementy diety,  a do flagowych produktów w portfelu firmy takich jak Flegamina, Vibovit, Hepatil, Vicks czy  Supremin,  dołączy także Sudocrem, marka wysoko ceniona przez lekarzy pediatrów.
 ”Już dziś oferujemy pacjentom w  Polsce ponad 500 preparatów wytwarzanych według najwyższych standardów jakości, zarówno w  fabryce w Krakowie jak i w innych zaawansowanych technologicznie zakładach Teva na całym świecie. Cieszymy się, że po połączeniu będziemy mogli zaoferować pacjentom  i placówkom służby zdrowia jeszcze szerszy wachlarz leków, odpowiadających na najważniejsze potrzeby terapeutyczne. Mamy nadzieję, że w perspektywie długoterminowej, dzięki globalnej integracji, będziemy w stanie wykorzystać ogromny potencjał badawczo-rozwojowy obu firm, aby dostarczać polskim pacjentom nowe rozwiązania, które poprawią ich stan zdrowia i jakość życia” powiedział Michał Nitka, Dyrektor Generalny na Europę Środkowa i Wschodnią, Teva.
 
O Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) jest wiodącą globalną firmą farmaceutyczną dostarczającą najwyższej jakości rozwiązania medyczne ukierunkowane na potrzeby pacjentów, milionom ludzi każdego dnia. Teva z siedzibą w Izraelu jest największym na świecie producentem leków generycznych z portfelem produktów zawierającym ponad 1000 cząsteczek wykorzystywanych w produkcji leków generycznych stosowanych w prawie wszystkich obszarach terapeutycznych. W zakresie leków specjalistycznych, Teva zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, w tym bólu, a także posiada silne portfolio leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego. Teva integruje  swój potencjał w obszarze leków generycznych i specjalistycznych w ramach globalnej jednostki badań i rozwoju, pracując nad nowymi sposobami odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby pacjentów, poprzez połączenie rozwoju leków z  oferowaniem urządzeń, usług i technologii. Wartość przychodów ze sprzedaży netto w 2015 roku wygenerowana przez Teva wyniosła 19,7 mld USD. Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy pod adresem www.tevapharm.com.
 
Zastrzeżenie na podstawie U.S. Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995 (Safe Harbor Statement)
 
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają aktualne przekonania i przewidywania członków kierownictwa Spółki. Stwierdzenia te obarczone są licznymi, znanymi i nieznanymi, czynniki ryzyka i uwarunkowaniami, które mogą sprawić, że nasze rzeczywiste wyniki, efekty działalności i osiągnięcia będą istotnie odbiegać od wyników, efektów i osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Do istotnych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki działalności lub osiągnięcia będą istotnie różnić się od oświadczeń dotyczących przyszłości jakie zostały zawarte w niniejszym komunikacie należą między innymi: nasza zdolność do rozwoju i komercjalizacji nowych produktów farmaceutycznych; konkurencja wobec naszych leków specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem leku Copaxone®, który konkuruje z preparatami w postaci przeznaczonej do stosowania doustnego oraz z generycznym odpowiednikiem; nasza zdolność  do wykorzystania potencjału wynikającego z przejęcia globalnego biznesu leków odtwórczych firmy Allergan („Actavis Generics”) i do zrealizowania przewidywanych korzyści z takiego połączenia (z uwzględnieniem czasu jaki zajmie osiągnięcie tych korzyści); fakt, że po sfinalizowaniu przejęcia firmy Actavis Generics będziemy w znacznie większym stopniu niż wcześniej uzależnieni od naszego biznesu leków farmaceutycznych; potencjalne ograniczenie możliwości angażowania się przez naszą firmę w dodatkowe transakcje, lub zadłużania się w związku ze znaczną wysokością zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania przejęcia firmy Actavis Generics; fakt, że przez pewien okres czasu po sfinalizowaniu przejęcia firmy Actavis Generics będziemy dysponować znacznie mniejszą ilością gotówki niż wcześniej, co może mieć niekorzystny wpływ na naszą zdolność dalszego wzrostu; możliwość nałożenia na nasza firmę znaczących kar finansowych, niefinansowych i innych sankcji, a także inne negatywne konsekwencje  wynikające z dochodzeń prowadzonych w związku z Ustawą FCPA i powiązanych kwestii; zdolność do osiągnięcia przewidywanych rezultatów działań badawczo-rozwojowych w zakresie leków specjalistycznych i innych produktów; nasza zdolność do  właściwego identyfikowania i realizowania przejęć i połączeń z innymi firmami i pomyślnego integrowania ich działalności oraz wykorzystywania produktów licencyjnych;  stopień w jakim potencjalne problemy z produkcją lub kontrolą jakości mogą zaszkodzić naszej reputacji wytwórcy leków o wysokiej jakości i wymagać kosztownych działań naprawczych; nasilona kontrola władz, zarówno w USA jak i w Europie, w odniesieniu do naszych umów patentowych; narażenie naszej firmy na ryzyko z tytułu wahań kursów walut, restrykcji walutowych oraz na ryzyko kredytowe; efektywność naszych patentów, umów o poufności i innych sposobów zabezpieczenia praw własności intelektualnej do naszych leków specjalistycznych; skutki reform w zakresie regulacji służby zdrowia, cen produktów farmaceutycznych oraz refundacji;  konkurencja dla naszych produktów generycznych, zarówno ze strony innych firm farmaceutycznych jak i w wyniku nasilonej presji cenowej kompetentnych władz; dochodzenia prowadzone przez organy rządowe w zakresie praktyk sprzedaży  marketingu, szczególnie w odniesieniu do naszych leków specjalistycznych; negatywne konsekwencje niestabilności politycznej lub gospodarczej, poważnych konfliktów zbrojnych lub aktów terroryzmu mających wpływ na ważne obszary naszej działalności biznesowej na całym świecie; zakłócenia w łańcuchu dostaw lub problemy z funkcjonowaniem systemów informatycznych, mające negatywny wpływ na kompleksowe procesy wytwarzania naszych leków; poważne awarie naszych systemów informatycznych lub przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych; konkurencja dla naszych zakładów leków specjalistycznych ze strony firm o większych zasobach i potencjale finansowym; wpływ postępującej konsolidacji naszych dystrybutorów i odbiorców; malejące szanse na uzyskanie wyłączności  na rynku USA na niektóre z naszych nowych, ważnych produktów generycznych; potencjalna odpowiedzialność w USA i w Europie z tytułu  sprzedaży produktów generycznych przed ostatecznym rozstrzygnięciem toczących się procesów patentowych; potencjalne narażenie się na roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, w zakresie w jakim nie jest ona objęta ubezpieczeniem; niezdolność do utrzymania kluczowego personelu lub do pozyskania dodatkowych, uzdolnionych i wykwalifikowanych członków kadry kierowniczej; potencjalne niewywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych i płatniczych wobec systemów Medicare and Medicaid; potencjalnie znaczący spadek wartości aktywów niematerialnych, wartości firmy oraz rzeczowych środków trwałych; skutki rosnącego lewarowania działalności i związanego z nim  uzależnienia firmy od dostępu do rynków kapitałowych; potencjalny wzrost zobowiązań podatkowych; wpływ zakończenia lub wygaśnięcia rządowych programów wsparcia i ulg podatkowych lub zmian w naszej działalności na wysokość ogólnych zobowiązań podatkowych firmy; zmiany w przepisach patentowych, które mogą mieć negatywny wpływ na możliwość wytwarzania przez nas produktów w najbardziej efektywny sposób; ryzyka związane z ochroną środowiska oraz inne czynniki omówione w Sprawozdaniu Rocznym firmy Teva na Formularzu 20-F za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz innych dokumentach złożonych przez spółkę w Amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC). Przewidywania dotyczące przyszłości są ważne wyłącznie na dzień ich ogłoszenia, a Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z nowymi informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub innymi okolicznościami.