Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy w Teva

 

 

Osoby zainteresowane poniższymi ofertami pracy prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego, zdjęcia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane poniższymi ofertami pracy prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego, zdjęcia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podany w treści ogłoszenia adres mailowy.

Zastrzegamy sobie prawo do rejestrowania i przetwarzania danych zawartych w CV tylko wyselekcjonowanych kandydatów. Dane pozostałych kandydatów nie będą rejestrowane i przetwarzane. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję.

Na dołączanym CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm./.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.