Ład korporacyjny Teva

 
Utrzymywanie wysokich standardów ładu korporacyjnego (Corporate Governance) ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Teva.
 
Dzięki temu możemy generować wartość w perspektywie długoterminowej dla naszych akcjonariuszy, ale także dla wszystkich innych interesariuszy naszej firmy - pracowników, klientów, dostawców i  - co najważniejsze - dla pacjentów na całym świecie.
 
 

Teva zobowiązuje się do stosowania przejrzystych i etycznych praktyk biznesowych i zachęca wszystkich do zapoznania się z zasadami, regułami i zaleceniami zgodnie, z którymi prowadzimy naszą działalność.