Kodeks postępowania w biznesie

Etyka, uczciwość i sprawiedliwość traktowanie są w Teva bardzo poważnie i stanowią integralną
część kultury Teva.
 
Dotyczy to zarówno relacji między pracownikami wewnątrz firmy jak i relacji z klientami, dostawcami, akcjonariuszami i wszystkimi uczestnikami procesów rynkowych.

Jako spółka notowana na giełdzie w USA, Teva podlega regulacjom ustaw Sarbanes Oxley Act i Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), które są komplementarne z przyjętym w Teva Kodeksem postępowania w biznesie.
Teva przyjęła Kodeks Postępowania i opracowała polityki antykorupcyjne na początku 2004 r. Oczekujemy od wszystkich podmiotów i osób prowadzących współpracę z Teva przestrzegania zasad polityk antykorupcyjnych.